De Vroente

Wat zijn wij??

De Vroente is een regionaal samenwerkingsverband van kleinschalige Oost-Vlaamse bioboerderijen die gericht zijn op rechtstreeks streekbebonden verkoop via groentenabonnementen, thuisverkoop, markters en kleinschalige verwerkers.

Wie zijn wij?

Op dit moment bestaat De Vroente uit de volgende bedrijven:

Ourobouros De Kollebloem De Zonnekouter
Karel Houdmont
David de Jong
Antoine Paepe
Leen Verwimp
Sam Persoon
Walter Coens
An Verboven


In de praktijk

Werken we jaarlijks gezamenlijk een teeltplan uit. We telen voor eigen bedrijf, voor elkaar en voor andere partners. Door een gezamelijk teeltplan kan elk bedrijf de teelten zetten waar de bodem (en de boer) geschikt voor zijn, kunnen we onze teelten beter afstemmen op de vraag en onze productie optimaal benutten. En onze klanten krijgen een zo breed mogelijk gamma lekkere verse groenten van goede kwaliteit.

Maken we prijsafspraken op voorhand. Een eerlijke prijs voor zowel de boer als consument, waar we ons het hele jaar naar richten.

Organiseren we onderling ons transport. Zo beperken we het aantal kilometers dat onze groenten en boeren moeten reizen.

Daarnaast organiseren we ook studiemomenten en wisselen bedrijfservaring uit. Zo werken we samen naar een goede levenskwaliteit én een goede productkwaliteit.

Onze basisprincipes

- Samenwerken met respect voor eigenheid

Elkaar verrijken, zorg dragen voor een goede levenskwaliteit voor elk.

- Holistische bedrijfsvoering

Telen in harmonie met de natuur, de omgeving en de mens: streekeigen, seizoensgebonden, biologisch, biologisch-dynamisch... aandacht voor kwaliteit.

- Gezamelijke vermarkting vanuit solidariteit

Elkaar ondersteunen in plaats van beconcurreren, produceren tegen een eerlijke prijs, kwaliteitsvolle producten afleveren en werken aan betrokkenheid van de consument.

- Open en eerlijke communicatie

Binnen de groep respecteren van de gemaakte afspraken.